TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Väylät

Hautausmaan muurit ja polut sekä Sorvalin saaren tiet on mallinnettu väylätyökalulla. Autodesk Civil 3D on kehitetty mm. amerikkalaisten moottoriteiden suunnitteluun. Väylätyökalu on erittäin monipuolinen ja helppokäyttöinen.

Väylä määritetään osista:

Vaakageometria on väylän keskilinja ja reunalinjat. Linjat piirretään ensin viivoilla joihin lisätään käännöksiin halutunlaiset kaarteet.

Pituusprofiili luodaan ensin maastomallista vaakageometrian mukaan. Vaakageometrian mukainen linja tehdään ensin maastoleikkaukseksi. Maastoleikkaukseen piirretään maanpinnan ylä- tai alapuolelle väylän suunniteltu profiili, joka on yleensä virtaviivaisempi maanpintaan verrattuna.
Myös pituusprofiiliin määritellään kaarteet. Sorvalin teitä varten tehtiin pituusleikkaukset, mutta muurit ja hautausmaan polut kulkevat maanpinnan
mukaan.

Väylän poikkileikkaus kootaan erilaisista rakenteista ja maanmuokkaussäännöistä. Keskilinjan sivuille lisätään rakenneosia joilla on muoto ja rakennekerroksia. Rakenneosia ovat tien kaistat, muurit, ojat ja vallit. Viimeisiksi sivuille määritellään miten väylä liittyy maanpintaan. Tässä määrätään pientareiden leikkaus- ja täyttökulmia ja mittoja. Osista kootaan väylän malli. Samaa poikkileikkausta voi käyttää useassa väylässä. Hautausmaan muurille tehtiin yksi poikkileikkaus joka määrittää kaikkia muureja.

Sorvalin Saksalais-ruotsalaisen seurakunnan hautausmaan muurin vaakageometria,
pituusleikkaus ja profiili. Profiilissa on sivulla muurin liittyminen maan pintaan.


Pisteet

Hautakivien ja puiden sijainti on määriteltävissä koordinaattipisteellä. Samankaltaiset objektit on sidottu pisteryhmiksi. Ryhmän pisteiden tietoja voidaan tarkastella ja muokata taulukkonäkymässä. Pisteiden ulkoasu on eri näkymissä erilainen symboli. Puilla on pohjapiirroksessa ympyräviivasymboli ja muissa näkymissä kolmiulotteinen malli. Hautakivet on sijoitettu keskipisteen mukaan. Niitä kuvaavien kolmiulotteisten symbolien koko ja kiertokulma on valittavissa erikseen. Erityyppisiä ryhmiä voidaan määritellä tarvittava määrä. Sorvalin mittaustietoihin sisältyy suurimmat puut luokiteltuna lajin mukaan. Tietyn lajin puut muodostavat pisteryhmän. Yksittäisiin pisteisiin on
lisätty tietoa puun kunnosta tai kaadosta. Muita pisteitä ovat hautakivet ja hautapaikkojen kivitolpat. Ne on ryhmitetty seurakuntien mukaan. Hautakivien tietoihin on myöhemmin lisätty mahdolliset kivissä olevat tekstit.


Alueet

Suurin osa Sorvalin inventointi- ja suunnittelutiedoista on esitettävissä kaksiulotteisina alueina. Hautausmaan kaavat, hautapaikat, kasvillisuusalueet ja raivaustyöt on mallinnettu alueiksi. Saman luokan alueet eivät voi olla päällekkäin ja ne reagoivat toistensa muutoksiin. Rajan siirtäminen muokkaa kaikkia siihen liittyviä alueita. Eri luokat voivat olla päällekkäin. Eri luokissa olevat alueet, kuten kaavat, kasvillisuusalueet ja työn piirit eivät vaikuta toisiinsa. Niitä voidaan kyllä analysoida yhdessä. Rajojen geometriasta lasketaan automaattisesti ala, piiri ja liittyminen muihin alueisiin. Yksilöivä numero tai koodi annetaan aluksi piirtojärjestyksessä, mutta numeroinnin voi muuttaa jälkikäteen. Eri Luokilla on erilaista mallinnettua tietosisältöä. Hautapaikkaan sisältyy haudan tiedot ja työsuunnitelman työohjeet.

jatkuu: GPS ja maastomittaus

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com