TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tuotemalli

Tuotemalli on reaalimaailman käsitteiden kuvaus tietokoneohjelmistoille. Tuotemallipohjainen ohjelma osaa käsitellä määrityksen mukaan kuvattuja
käsitteitä. *

Käsitteiden kuvaamiseksi tarvitaan kielioppi ja sanasto eli tiedon rakenteen määritys. Tästä määrityksestä käytetään termiä tuotetietomalli. Tuotetietomallissa on määritelty millaisia ominaisuuksia kuvattavalla asialla pitää tai voi olla ja miten ominaisuustieto on järjestetty. *

Tuotemalli on tuotetietomallin määrityksen mukaan kuvattu kohde. Se on kuin kirja joka on kirjoitettu tietyllä kielellä. Lauseissa on kielen sanoja kieliopin mukaisesti järjestettynä. Tuotemallin tallentaminen toiseen muotoon on kuin kirjan kääntäminen toiselle kielelle. Kummassakin tapauksessa häviää usein sisältöä.

Tuotetietomallin käsitteet voivat kuvata fyysisiä tai abstrakteja asioita. Mallin käsitteitä voi olla maaston pinta, alue, tie tai ympäristövaikutus, laatu ja prosessi.


Tuotemallinnuskäsitteet. , © VTT/ InfraPDM projekti.

 

Tuotemallin toteutus tietokoneohjelmissa

Tuotemalliohjelmat toimivat ns. oliopohjaisesti. Olio kuvaa käsitettä joka osaa käyttäytyä. Rakennusobjektit ovat olioita. Käsitteet kuvataan tuotetietomallissa olioluokkina, jotka määrittelevät yksittäisten olioiden merkityksen sekä niiden:
- ominaisuudet
- yhteydet toisiin olioihin
- käyttäytymisen

Tiellä on ominaisuuksia. Tie on yhteydessä maanpintaan. Tie käyttäytyy määritellyllä tavalla maanpinnan suhteen. Fyysisesti tuotemalli voi olla talletettuna yhteen tai useampaan tiedostoon. Tuotemalli voi sijaita yhdessä tietovarastossa tai olla hajautettuna. Tuotemalli on looginen kokonaisuus jonka osat liittyvät toisiinsa.


jatkuu: Rakennushankkeen tuotemallintaminen

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com