TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tietomallin määritys

Tietomallin käyttötarkoitus

Suunnittelun tietomallin määrittämiseksi selvitettiin miten mallia on tarkoitus käyttää. Käyttötarkoitus ratkaisee mitä tietoja malliin syötetään ja missä muodossa tiedot mallinnetaan. Inventointimalliin oli kerätty paljon historiallisia karttoja Sorvalista. Useimmat niistä eivät palvele tietomallilla tehtäviä analyysejä tai suunnittelua mm. tarkkuuden tai mittakaavan vuoksi. Tietomallin käyttötarkoitus oli toimia hautausmaan kunnostuksen apuvälineenä ja hautausmaan tietojen julkaisuvälineenä. Mallin käyttöä
voidaan kuvata tietovirroilla hankkeen osa-alueista malliin ja mallista osaalueisiin sekä tiedon käsittelytapoina. Tietovirtojen tarkoitus on merkitty nuolen sivuun.

 

 

Tietomallin sisältö

Tietomalli koottiin Autodesk Civil 3D-ohjelmalla. Se on kattava yleisohjelma infra-alan tuotemallinnukseen. Civil 3D sisältää infra-alan suunnittelutyökaluja, paikkatieto ohjelman Autodesk Map:in sekä piirto- ja 3D-mallinnusohjelman Autocadin. Autodesk Civil 3D on muokattavissa käyttäjän tarpeisiin. Civil 3D:n työkalut ovat joustavia ja tarpeeksi abstrakteja että niitä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin. Tärkeimmät niistä ovat maastonmuokkaus, väylät, alueet ja sijaintipisteet. Civil 3D:ssä maiseman tietomallinnuksen välineet muistuttavat Kevin Lynchin teoriaa paikkojen hahmottamisesta.

Sorvalin tietomallissa maasto mallinnettiin kolmiulotteisena kolmioverkkona joka luotiin korkeuskäyristä ja korkopisteistä. Civil 3D laskee kolmioverkon mukaan lähtötietojen väliin jäävät korkeudet. Maastoa muokataan piirtämällä maastomallin päälle viivoja halutuille korkeuksille. Maastonmuokkaukseen määritetyt viivat leikkaavat tai täyttävät
maastomallia käyttäjän määräämillä säännöillä, esimerkiksi kaltevuuksilla tai välimatkoilla.

Väylä-työkalulla mallinnetaan mm. teitä, ojia, muureja. Väylässä on vaakageometria, pituusprofiili ja poikkileikkaus jolla on maastonmuokkausominaisuuksia. Niistä yhdistetään kolmiulotteinen väylämalli joka liittyy maastoon ja tarvittaessa muokkaa sitä. Alueet ovat kaksiulotteisia rajoja jotka kuuluvat johonkin luokkaan (site). Samaan luokkaan kuuluvat alueet reagoivat rajojen muutoksiin. Rajaa siirrettäessä kaikkien siihen liittyvien alueiden tiedot muuttuvat. Eri luokkien alueita voi sen sijaan olla päällekkäin. Hauta, niitty ja raivattava ala ovat eri luokkien alueita.

Yksittäiset kasvit ja varusteet mallinnetaan sijaintipisteisiin liitettyinä kolmiulotteisina symboleina. Samankaltaiset pisteet sijoitetaan yleensä pisteryhmiin. Yhdessä pisteryhmässä voi olla saman lajin puut tietyllä alueella tai samanlaiset varusteet. Pisteryhmän tiedot on jatkuvasti taulukkomuodossa tarkasteltavina ja muokattavissa. Jokaisella objektilla on nimi, kuvaus ja muita tietoja. Objektit esiintyvät kulloinkin määritellyn nimikkeen mukaan. Tiedon jakamisen kannalta nimikkeen kannattaa olla jonkun standardin mukainen. Nimike määrää objektin ulkoasun. Objektien väliset yhteydet päivittyvät dynaamisesti jolloin vältetään ristiriitaiset suunnitelmat. Autodesk Civil 3D tukee LandXML:ää ja useita muita tiedonsiirtoformaatteja.

jatkuu: Maastomalli

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com