TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Paikatietoanalysoinnin taito

Maastoanalyyseissa taidolla on sitä suurempi merkitys, mitä korkeammalle tasolle noustaan. Mitä soveltavampia ja iteratiivisempia analysointitapoja käytetään, sitä lähempänä ollaan taitoa ja siihen liittyvää laadun käsittelyä. Maaston perusanalyysien toteutus voidaan standardoida hyvin pitkälle. Sovellettujen maastoanalyysien ja resurssianalyysien käyttö on aina tilannesidonnaista ja ainutlaatuista, lisäksi niihin liittyy aina palveluna tekijän kvalitatiivinen tulkinta. Yhdistetyt analyysit toimivat korkealla abstraktiotasolla ja niiden tulkinnasta vastaa aina ihminen. Myös tässä suhteessa on
huomioitava kaavoittumattoman ajattelun ja kokonaan uuden tekemisen välinen suhde: ”työkalut pitää tuntea ja niiden käyttöä harjoitella, jotta niitä voi käyttää kovassa aika- ja hermopaineessa luovasti.”

Hyytiäinen Mika, 2003. Paikkatietoylivoima digitaalisella taistelukentällä. Sotilaallisten
maastoanalyysien metamalli. Väitöskirja.


jatkuu: Historiallisten karttojen käyttö paikkatietona

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com