TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Paikannus GPS-laiteella

Paikannukseen käytettiin GPS-laitetta Nokia N95. Laitteella tallennetut sijainnit voidaan siirtää tietomalliin. Tarkkuutta testattiin tallentamalla sijainteja mittauskartan kiintopisteissä. Tarkkuus todettiin 1-5 metriksi. Tietomallista siirrettiin sijainteja GPS-laitteeseen joka ohjasi paikkaan maastossa. Näin paikannettiin hävinneitä kohteita tietomallin karttaanalyysien perusteella. Laitteeseen ladatulla Sports Tracker-ohjelmalla
tallennettiin kulkureittejä.


Maastomittaus

Viipurin kaupunki suoritti hautausmaa-alueen maastomittauksen
maaliskuussa 2007. Mittauksen tekivät kaksi maanmittausinsinööriä ja kaksi
aputyömiestä. Mittaus tehtiin kolmessa viikossa. Mittaustiedot lähetettiin
Autocad-viivapiirustuksena suunnittelijoille.

Mittausmenetelmä oli takometrinen mittaus.

Käytetty mittauslaite:
Takometrisiin mittauksiin SET-530, Sokkia

Tiedonsiirto mittauslaitteista CAD:iin tehtiin tietokoneohjelmilla:
AUTOCAD-2003 ja TOPOCAD Nro 7.23

Maanmittausstandardit:
Venäjän GOSSTROIN julkaisemat maanmittausnormit SP 11-104-97.

  oikea

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com