TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Keskeiset muutokset nykyiseen suunnitelukäytäntöön verrattuna

Tuotemallipohjaisessa hankkeessa osapuolten tulee keskenään määritellä tuotemallin tekemiseen liittyvät seikat. Mallintamisen voi tehdä monella tapaa. Osapuolet käyttävät toistensa tuottamaa tietoa omana lähtötietonaan. Yhteiskäytössä olevassa mallissa pitäisi olla eri osapuolille oikeaan aikaan käyttökelpoista tietoa: hankkeen ja kohteen lähtötietoja sekä suunnittelijoiden suunnitelmatietoa.

Yhteiskäytössä olevan mallin tekemisestä tulee sopia:
- miten tuotemalli tehdään
- ketkä tuotemallia tekee
- mitä tietoja tuotemalliin sisällytetään
- missä tarkoituksessa tuotemallin tietoja on tarkoitus käyttää
- miten hallitaan suunnitelmien muutokset

Tuotemallipohjaisessa hankkeen suurimmat haasteet ovat alkuvaiheessa. Mallinnuksessa tehdään alussa vaikeasti muutettavia ratkaisuja määrittelyissä. Samaa mallia on tarkoitus jatkaa pitkään. Määrittelyjen seuraukset tulee tiedostaa. Alkuvaiheessa lähtötietojen mallintamiseen tulee varata enemmän aikaa kuin niiden käyttöön sellaisenaan. Tuotemalli rakentuu helpoiten ja parhaiten kun hankkeen kaikki tavoitteet ja tehtävämäärittelyt sovitaan mahdollisimman varhain. Mallintamisen
tarkkuus tulee sopia ennen mallintamista. Hanke- ja luonnossuunnittelussa
mallintaminen tehdään kevyesti sen vaiheen päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtoisista suunnitelmista pitää saada ratkaisevat tiedot vertailtaviksi. Toteutus- ja tuotantosuunnittelun alkuvaiheessa tiedon syöttämiseen malliin menee aikaa ennen kuin mallia voidaan käyttää täysin. Mallin muokkaaminen ja tulosteiden tekeminen on nopeaa kun malli on rakennettu. *

Yhteistoiminnan edellytyksenä on tuotemallin tiedon hallinnan yksityiskohtien
sopiminen. Osapuolten tulee mallintaa tuotemallin sisältöä ja rakennetta
määritellyillä ohjeilla. Ohjeissa määritetään CAD-kuvatasojen nimeäminen
ja tuotemallirakenteiden sisältökuvaukset. Käytetään kansallisella tasolla sovittuja nimikkeistöjä ja käsitteitä. Määrityksissä tulee pitää mielessä että mallia voidaan käyttää eri tarkoituksiin pitkän ajan kuluessa. Jos näitä ei oteta huomioon, tuotetaan helposti muille osapuolille käyttökelvotonta tietoa. Yhteistoiminnan vaatimuksiin kuuluu ohjelmistojen toimiminen yhdessä. Hankkeissa sovitaan käytetyt tiedonsiirtoformaatit. Yleisten standardien käyttö parantaa jälleen mallin käyttökelpoisuutta myöhemmin. *


Alkuvaiheen tuotemallinnus kustannusten hallinnassa

Tuotemalli on erittäin käyttökelpoinen kustannusten laskennassa. Suunnittelijan mallista saadaan suoraan kustannuslaskennassa tarvittavaa tietoa. Rakennushankkeen kustannuksista suurin osa määräytyy hankkeen alkuvaiheiden aikana tarve- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen kustannusten vertailuun tuotemallintaminen tulisi aloittaa mahdollisimman varhain. Alkuvaiheen mallintamisen ohjeistus määritellään niin että saadaan kokonaisvaltaista käyttökelpoista tietoa kustannusten vertailuun.

Alkuvaiheiden tuotemallintaminen vaatii enemmän panostusta kuin perinteisten dokumenttien tekeminen. Mallista saatava kustannustieto maksaa itsensä takaisin lopullisissa kustannuksissa. *


Tuotemallintamisen hallinta koko hankkeen ajan

Tuotemallintamisen yhteistoimintaa tulee johtaa koko suunnitteluprosessin ajan. Kun osapuolet käyttävät toistensa mallintamaa tietoa yhä monipuolisemmin, on tärkeää valvoa mallinnusohjeiden noudattamista ja mallintamisen aikataulua. Osapuolten tuottama tieto on enemmän kuin oman suunnittelutehtävän täyttämistä. Hankkeissa tarvitaan taho joka valvoo ja koordinoi tuotemallin rakentumista kokonaisvaltaisesti. *


jatkuu: Haasteita tuotemallintamisen kehittymiselle

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com