TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Maiseman tietomalli


Maiseman tietomallissa kuvataan maiseman tietoja digitaalisessa muodossa. Suuri osa maiseman tiedoista on paikkatietoa.

Perinteisesti maiseman tietomallinnus on ollut paikkatietoja koskevia analyysejä. Analyysejä on tehty tietokoneavusteisesti paikkatietojärjestelmillä.

Paikkatietotekniikka on perusta maiseman suunnittelutietojen tuottamisessa.
Suunnittelun tietomallit tehdään tuotemallintamalla. Mallinnettu tieto on samantyyppistä paikkatietoa kuin lähtötiedot. Usein kummassakin mallinnetut käsitteet ovat muodoltaan alueita, väyliä ja pisteitä.

Maiseman tietomalliin sisältyy:
paikkatietotekniikka ja
tuotemallinnus

jatkuu: Paikkatieto

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com