TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Maastomalli

Maastomalli on Autodesk Civil 3D:ssä objektityyppi. Tietomallissa on yleensä useita maastomalleja joita käytetään yhdessä ja erikseen. Lähtötiedoista tehdään yksi tai monta maastomallia. Maastonmuokkaustoiminnot luovat erillisen maastomallin muokatusta kohdasta. Tämä on muokattavan maamassan tieto. Lopullinen
maastonmuoto saadaan kun yhdistetään lähtötietomalli ja muokkausmalli.
Erillisillä malleilla on helppo tarkastella vaihtoehtoisia suunnitelmia. Maastomalli lasketaan lähtötiedoista jotka ovat viivoja tai pisteitä. Samassa mallissa voi olla useita erityyppisiä lähtötietoja. Niitä voidaan muokata, lisätä ja poistaa työskentelyn aikana. Maasto lasketaan uudestaan muutoksien mukaan. Mallintaminen voidaan aloittaa karkeammilla lähtötiedoilla, esimerkiksi peruskartan korkeuskäyrillä, ja tarkentaa mittaustiedoilla myöhemmin. Maastomalliin liittyvät objektit päivittyvät muutosten mukaan. Maaston pinnan laskemiseksi on erilaisia metodeja. Sorvalin mallissa on
käytetty epäsäännöllistä kolmioverkkoa. Se on paras luonnonmuotojen laskemiseen vaihtelevista lähtötiedoista. Metodin lähtökohtana on yhdistää läheisimmät pisteet tai viivojen päätteet kolmiulotteisiksi kolmiopinnoiksi. Lähtötietojen välissä olevan koordinaatin korkeus lasketaan kohdalla olevan kolmiopinnan mukaan. Monimutkaisten korkeuskäyrien laskennassa kolmiointitarkkuutta vähennetään. Laskentametodissa tunnetaan puutteita tietynlaisissa maastonmuodoissa. Tällaisia ovat niemekkeet, tiet, ojat ja penkat. Käyttäjän täytyy osoittaa sellaiset kohdat laskennan korjaustyökaluilla.

 

 

Sorvalin maastomalli perustuu useisiin lähteisiin:
Viipurin kaupungin suorittama hautausmaan mittaus sisältää puolen metrin korkeuskäyrät ja rakenteiden ja suurten puiden korkopisteet. Sorvalin saaren korkeuskäyrät mittausalueen ulkopuolelta on mallinnettu saaren itäosan peruskartasta ja koko saaren kattavasta topografiakartasta jonka korkeuskäyrät ovat viiden metrin välein. Hautausmaan ulkopuolinen alue on mallinnettu karkeasti jotta malli ei tulisi tietokoneelle liian raskaaksi.

jatkuu: Mallin tieto-osat

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com