TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Inventointimalli

Inventointimallilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa paikan historiaa kuvaavaa tietomallia. Sillä tutkitaan historiaa ja verrataan sitä nykytilanteeseen. Inventointimalli on osa lähtötiedoista. Muuta lähtötietoa on mm. maastomittaus nykytilanteesta. Hankkeen alkuvaiheessa ryhdyttiin keräämään karttoja, ilmakuvia ja muuta arkistotietoa Sorvalista. Tarkoituksena oli perehtyä kohteeseen ja määrittää suunnitteluongelmia. Aineisto koottiin skannattuna ja yhtenäiseksi inventointimalliksi. Inventointimallissa aineistoa voi tarkastella halutuilla yhdistelmillä ja läpinäkyvyyksillä.


Google Earth

Inventointimalliin käytettiin ilmaista Google Earth-ohjelmaa. Google Earth:ssa on virtuaalinen maapallo jonka pintaan on koottu satelliitti- ja ilmakuvia sekä paikkatietoja. Maapalloa pyöritetään hiirellä. Etäisyyttä ja katselukulmaa pintaan voi säätää. Tarkemmin aineiston kuvapisteisiin viitataan desimaalimuotoisella WGS 84koordinaatilla. Käytön aikana satelliittikuvat ladataan internetin kautta Google Earth:in serveriltä. Serverille hankitaan jatkuvasti uusia kuvia erilaisilta satelliitti- ja ilmakuvausyrityksiltä. Kuvien tarkkuus ja ikä vaihtelee. Tarkimmat alueet kattavat yleisesti suurimmat kaupungit. Paikallisesti muualtakin on tarkkoja kuvia saatavuudesta ja hinnoista johtuen. Kuvat saattavat olla vuosia vanhoja.

Google Earth:iin sisältyy myös paikkatietoja rajoista, reistä ja kohteista. Google Earth ohjelmalla voidaan käyttää eri tahojen tarjoamia paikkatietoon perustuvia palveluita. Google Earth:in käyttäjä voi lisätä virtuaalimaapallon päälle omia kuvaaineistoja ja kolmiulotteisia malleja. Ohjelmassa on piirtotyökaluja merkintöjen tekemiseen. Käyttäjän lisäämät tiedot ovat vain hänen ohjelmassaan. Ne voidaan kuitenkin tallentaa siirtotiedostoksi ja avata toisessa Google Earth-ohjelmassa. Siirtotiedoston jaetaan esimerkiksi sähköpostilla tai www-sivulla. Tutkimushetkellä tiedonsiirto Google Earth:iin liitetyistä tiedoista suunnitteluohjelmiin oli hankalaa.

Inventointimallin pohjana on Google Earth:in tarjoama hyvälaatuinen satelliittikuva Viipurista. Sen päälle lisättiin saatavilla ollut lähtöaineisto. Inventointimallissa kartat ja vanhat ilmakuvat ovat paikalleen kohdistettuna satelliittikuvan päällä. Inventointimalliin lisättiin merkintöjä symboleina, viivoina tai alueina. Karttoissa ja merkinnöissä on tekstitietoja ja kuvia. Kerralla näytettävät kartat ja niiden läpinäkyvyys on valittavissa.
Google Earth:illa voi tarkastella tietoja vain visuaalisesti. Laskennallisia analyysejä ei ole. Inventointimalli oli analyysin luonnosmalli. Sillä selvitettiin mitä ryhdytään tutkimaan tarkemmin.


Inventointimallin käyttö

Ensimmäinen analyysi hautausmaan tilasta oli selvittää kuinka paljon maantie on rakennettu hautausmaan päälle. Tässä vaiheessa maastonmittausta ei vielä ollut tehty. Käytössä oli nykyinen peruskartta, kaava vuodelta 1927, ilmakuva vuodelta 1944 ja Google Earth:in satelliittikuva nykytilasta.

Analyysissä näkyy kuinka maantie jakaa ortodoksisen alueen ja kuinka paljon leveämpi se on suhteessa vanhaan tiehen hautausmaan länsireunalla. Malli osoittaa missä tien alle jäänyt hautausmaan reuna on ollut. Maastossa siitä ei ole mitään jäljellä.

Mallin kaksiulotteisuus ei paljasta maantien pengerrystä joka muutti asuinalueen liittymisen hautausmaahan. Satelliittikuvassa puut peittävät muuri- ja hautakiviröykkiöt jotka oli työnnetty hautausmaalle tien laajennuksen yhteydessä. Nämä asiat selvitettiin myöhemmin mittaustiedostosta ja maastokäynneillä.

Satelliittikuva nykytilanteesta

Ilmakuva vuodelta 1944 päällä

Ilmakuva läpinäkyvänä

jatkuu: Sorvalin tietomalli

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com