TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tietomalli ja tuotemalli

Tietomallinnus on tietojenkäsittelyä:
”Tietokoneen sisäisen rakenteen vuoksi kaiken tietokoneen käsittelemän
datan on pohjimmiltaan pakko kuulua johonkin tietomalliin. Kysymys on vain
siitä, mitä eri tietomallit esittävät, esimerkiksi paljon puhuttu tuotemalli on
tuotteen tietomalli.” *

Suunnitteluohjelmien käyttö on vain pieni osa rakennushankkeen tuotemallinnusta:
”Tuotemallintaminen on kokonaisvaltainen, integroitu tapa hallita rakennushankkeen tietoja digitaalisessa muodossa.” *

Tuotemallinnuksen käyttöönottoa tutkitaan rakennusalalla yhä enemmän. Sen odotetaan ratkaisevan laadun ja prosessin hallinnan ongelmia. Rakennusalalla tuotemallinnuksen kehityshankkeissa rakennussuunnittelu on pisimmällä. Tuotemallinnusta aletaan vähitellen vaatia arkkitehdeiltä. Infra-alalla tuotemallinnusta on kehitetty eniten väyläsuunnittelussa.
Tuotemallinnustapa vaihtelee eri alojen tarpeiden mukaan. Maisemaarkkitehtuurin
tuotemallinnuksen kehittäminen on tärkeää jotta saadaan alan suunnitteluongelmiin sopivia ratkaisumalleja.

Tuotemalli on peräisin konepajateollisuudesta. Tuotemallinnus on tietotekninen metodi suunnittelun ja tuotannon hallinnassa. Tiedonsiirto suunnittelijalta tuotannonsuunnitteluun ja tuotantolinjoille koetaan oleelliseksi. Tarkoituksena on parantaa tuotteen ja tuotannon laatua tarjoamalla niiden tekijöille käyttökelpoista tietoa.

Konepajateollisuuden metodi on sovellettu rakennusalalle. Tuotemallista (Product Model) käytetään myös termiä tietomalli (Information Model). Suomessa rakennussuunnittelussa käytetty termi tuotemalli on englanniksi Building Information Model eli rakennuksen tietomalli.

Tässä maiseman tietomalli tarkoittaa yhtenäistä mallia kohteeseen liittyvistä tiedoista. Sitä ovat lähtötiedot eli paikkatiedot sekä suunnittelutiedot eli tuotemalli. Yleisesti maiseman tietomalli sisältää paikkatietoa ja tuotemallitietoa.

Suunnittelijalle tietomallin tarkoitus on tarjota tietoa suunnitelmasta. Kun muokataan olemassa olevaa maisemaa, tarkoittaa se lähtötietojen ja suunnittelutietojen yhdistelmää. Suunnittelutyökalujen tulee tuottaa uutta paikkatietoa, mitä voidaan analysoida lähtötietojen kanssa. Rakennusalalla hankkeiden tietomallinnus on kaikkien osapuolten yhteinen asia. Sen odotetaan hyödyttävän kaikkia. Mahdollisuudet paremman ympäristön saavuttamiseksi kasvavat kun suunnittelija saa ja pystyy tuottamaan täsmällisempää tietoa. Tietomallinnus on tietojenkäsittelyä tavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnitelman idean synnyttämiseksi jää monia
keinoja. Tämä työ tai sen lähteet eivät käsittele tietomallinnuksen vaikutuksia
suunnitelmien maisema-arkkitehtoniseen laatuun.

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi rakennushankkeen osapuolet saavat oikeaan aikaan käyttökelpoista tietoa. Toteutus hallitaan kun tietoa pystytään jakamaan hyvin. Tiedonsiirto on oleellinen osa tuotemallinnusta. Onnistuneeseen tiedonsiirtoon tarvitaan yhteinen kieli. Tuotemallinnukseen liittyy useita erilaisia tiedonsiirtomäärityksiä. Rakennushankkeen nimikkeistöt ja niiden käyttöohjeet tarjoavat yksiselitteisen tavan kuvata ja tulkita suunnitelmia. Tuotetietomallit ja tiedonsiirtoformaatit tietokoneohjelmien ovat määrityksiä siitä mitä suunnittelutietoon sisältyy ja miten tiedot ryhmitellään jaettavaan muotoon.

Tietomallissa tiedot on keskitetty yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tietoja
tarkastellaan eri muodoissa. Mallin tiedoista tuotetaan teemakarttoja, piirustuksia, taulukoita, pienoismalleja ja virtuaalimalleja. Erilaiset tulosteet ovat ristiriidattomia kun ne ovat peräisin samasta tiedosta.

Rakennushankkeissa koottuja tietomallin tietoja on helppo julkaista verkossa
mielenkiintoisissa muodoissa virtuaalimalleina ja karttapalveluina joissa on kohteista kertovia tekstejä ja kuvia. Suunnitelmien ja maiseman tietojen
julkaiseminen parantaa ihmisten tietoisuutta ympäristöstä.

 

 

Vuonna 1788 englantilainen
maisema-arkkitehti Humbhrey Repton alkoi mainostaa palveluitaan
mittaustekniikoilla ja visualisoinnilla.
Mainosjulisteessaan hän operoi maanmittauslaitteella.
Repton keksi myös selattavat liuskat ennen ja jälkeen -tilanteista akvarellimaalauksissa.


Tietokoneavusteinen suunnitelu
ja tuotemallintaminen

Tuotemalli

Rakennushankkeen
tuotemallintaminen

Keskeiset muutokset nykyiseen suunnitelukäytäntöön verrattuna

Haasteita
tuotemallintamisen kehittymiselle

Tiedonsiirto

Maiseman tietomalli

Paikkatieto

Paikkatietoanalyysit

Paikatietoanalysoinnin taito

Historiallisten karttojen
käyttö paikkatietona

 

Sorvalin inventointimalli

Sorvalin tietomalli

Maastomalli

Mallin tieto-osat

GPS ja maastomittaus

Kirjallisuutta

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com