TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Historiallisia karttoja ja ilmakuva Google Maps:in satelliittikuvan päällä

Sorvalin hautausmaat

Paikkoja ja tapahtumia talkoissa

Tuhoutunut ja paikannettu
Sorvalin kirkko kuvina ja 3D-mallina

Uuden muistomerkin suunnitelma

Sorvalin saaren 3D-korkeusmalli Google Earthissa
kmz


GPS:llä tallennettu kulkureitti oli järjestelmällisesti 26m väärässä lounaaseen päin Google Earthissa. Muuten tarkkuus oli hyvä.
kmz

 

Sorvalin malli

Sorvalin hautausmaan kunnostus sopii erinomaisesti tietomallinnuksen tutkimiseen. Hankkeen aikana saadaan mallinnettua tietomallin kaikki vaiheet: lähtötiedot, analyysit, suunnittelu, rakennus ja mallin julkaisu. Osapuolia on sopivasti että tarvittavat tiedot suunnittelusta saadaan koottua yhteen. Paikan pitkästä historiasta ja nykytilasta johtuen inventointimallista tulee tärkeä osa koko hankkeen aikana. Lähtötiedot tarkentuvat jatkuvasti kun kunnostuksen aikana löydetään uutta. Tietomalli jää eri muodoissa julkisesti internettiin. Siitä tehdään teemakarttoja, kuvia ja virtuaalimalli Google Earth-ohjelmaan ladattavaksi.

Inventointi

Google Earthissa on hyvälaatuinen satelliittikuva Sorvalin nykytilanteesta. Inventoinnin alkuvaiheessa tärkeimpiä tutkimuksen kohteita oli kuinka paljon 1960-luvulla rakennettu moottoritie on hautausmaan päällä. Eteläosassa tie menee ortodoksisen alueen poikki ja lännessä entisen reunan päällä. Kivimuuri ja portit on työnnetty pitkälle hautausmaan alueelle. Asiaa tutkittiin aluksi karkealla mallilla. Google Earthin päälle sijoitettiin vanhoja kaava- ja hautausmaakarttoja ja nykyinen peruskartta säilyneiden kiintopisteiden mukaan. Kartat ovat iältään, tarkkuudeltaan ja yksityiskohdiltaan erilaisia. Karkea tarkastelu antoi yleiskuvan menneisyyden ja nykyisen eroista.
  Viipurin kaupunki mittasi tarkasti maastotiedot, rakenteet ja suurimmat puut. Hautausmaalta etsittiin yksittäisiä suuria muistomerkkejä. Otsakorven haudan naispatsas oli osina muualla eikä perustuksia näy maastossa. Hauta paikallistetaan hautakarttojen tarkemmalla yhdistämisellä uuteen mittaustietoon. Samoin muiden säilyneiden kohteiden kohdistamisella tarkennetaan niiden väliin jäävät alueet vanhoista kartoista. Osasta alueesta on olemassa kattavat hautaluettelot. Siellä malliin sijoitettuihin hautapaikkoihin liitetään hautojen tiedot. Muualla tietoja kerätään hautakivistä. Siten mallista löytää yksittäisen haudan tai voidaan luoda teemakarttoja esimerkiksi hautausvuosien mukaan. Mallissa hauta-alue-objektit sisältävät historiatietoa.

 


Viipurin kaupunki mittasi hautausmaan tarkasti

 

 

Inventointimallilla selvitettiin kuinka paljon maantie ylittää hautausmaata vertailemalla nykyistä satelliittikuvaa vanhaan ilmakuvaan.

 

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com