TIETOMALLI VIIPURIN SORVALIN HAUTAUSMAASTA

ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Arkkitehti- ja leirityöryhmän matka Viipuriin 5.-6.03.2007

Osanottajat Suomen puolelta:

1. Marja Mikkola, maisema-arkkitehti
2. Iivo Vänskä, maisema-arkkitehtiopiskelija
3. Juha Lankinen, arkkitehti
4. Kauko Sipponen, Viipuri-keskuksen puheenjohtaja
5. Päivi Parjanen, Karjala-lehden toimittaja
6. Eero Kunttu, Viipurin alueen hautausmaiden hoitoyhdistyksen puheenjohtaja
7. Pekka Lattu, Etelä-Karjalan karjalaisseurojen piirin puheenjohtaja
8. Pertti Joenpolvi, Viipuri-keskuksen hallituksen jäsen
9. Galina Pronin, Viipuri-keskuksen toiminnanjohtaja, projektipäällikkö


Maastokäyntiin ja kokouksiin osallistuivat Venäjän puolelta:

1. Zoja Fedosejeva, Viipurin kaupungin ulkomaanosaston päällikkö
2. Angelika Pronitsheva, kaupungin arkkitehti, Sorvali-työryhmän jäsen
3. Irena Shalyga, kaupungin kunnostuslaitoksen pääkirjanpitäjä
4. Aleksandr Velikoborets, kaupungin kunnostuslaitoksen johtaja
5. Viktor Dmitrijev, arkkitehti
6. Aleksandr Shver, arkkitehti
7. Sergei Ivanov, valokuvaaja, valokuvannut kaikki Sorvalin hautakivet
8. Irina Gaidukova, Viipurin kaupungin arkkitehti
9. Alla Matvijenko, Viipuri-keskuksen työntekijä, projektipäällikkö Venäjän puolella
10. Zinaida Smirnova, Viipurin Sanomat, toimittaja
11. Tatjana Shumilina, tulkki

sorvali 128 sorvali 129 sorvali 130 sorvali 139
sorvali 140 sorvali 141 sorvali 143 sorvali 146
sorvali 148 sorvali 149 sorvali 153 sorvali 167
sorvali 182 sorvali 191 sorvali 192 sorvali 202
sorvali 206 sorvali 209 sorvali 210 sorvali 212
sorvali 214 sorvali 215    

 

 1. Sorvalin hautausmaa, käynti maastossa 5.3.2007

  Matkan aikana käytiin tutustumassa Sorvalin hautausmaahan. 

  Vanhojen karttojen avulla paikannettiin mm. Otsakorven ja Hackmanin hautojen paikat. Todettiin, että kuvauksellisin alue on hautausmaan länsipäässä, Hackmanien hautakappelin raunioiden alueella.

  Seuraava maisema-arkkitehtien ja leiri-työryhmän käynti maastossa on lumen lähdettyä 25.-26.4.2007, jolloin määritellään jo tarkasti kunnostettavat alueet, toimenpiteet ja leirin aikana toteutettavat työt.  

 1. Hautausmaan kunnostus ja muistomerkki

  Arkkitehtien neuvottelu venäläisen osapuolen kanssa kaupungintalolla 5.3.2007 klo 16.00

  Marja Mikkola esitti keskustelun pohjaksi oman näkemyksensä muistopuistosta. Kesän aikana ei pystytä raivaamaan koko 3 hehtaarin aluetta, vaan pyritään tuomaan esiin tärkeät paikat. Toimenpiteet ennen talkootöiden aloittamista:

 • määriteltävä hautausmaan ulkorajat sekä sen osa-alueet (ruotsalainen, saksalainen, suomalainen ja ortodoksinen alue, joiden välissä on osittain säilynyt muuri), käytössä on vanhoja karttoja
 • selvitettävä hautausmaan vanha käytäväverkosto, vanhojen porttien sijainti, tärkeimmät haudat
 • mahdollisuuksien mukaan inventoitava kasvillisuus, hyvin paljon säilyneitä kulttuurikasveja
 • aloitetaan muutaman alueen kunnostus ja laajennetaan aluetta sitä mukaa kun työt valmistuvat, jotta syntyisi näkyvää jälkeä.

  Iivo Vänskän ehdotus muistomerkistä:

 • muistomerkki mieluummin hautausmaan ulkopuolelle, ettei arvokkaaseen hautausmaamiljööseen tuoda uusia vieraita elementtejä
 • hautausmaan pohjoispuoleiselle töyräälle, josta avautuu kaunis näköala lahdelle, voisi raivata tasanne ja pystyttää siihen esimerkiksi lipputanko, jossa on valkoinen viiri

  Iivo Vänskä sisällyttää hautausmaa-hankkeen diplomityöhönsä ja mallintaa hautausmaan vanhojen ja uusien karttojen perusteella.  

  Juha Lankinen ehdotti, että otettaisiin huomioon myös Kesäteatterin alueelle viedyt vanhat hautakivet. Luonnosten laatiminen tapahtuu paljolti Juha Lankisen maisema-arkkitehtien käyttöön antamien vanhojen hautausmaakarttojen perusteella.  

  Arkkitehti Viktor Dmitrijev 1. Suositteli alueen kaavoitusta. Maa-alue kuuluu nyt valtiolle. Se tulisi kaavoittaa, jotta se voitaisiin määritellä suojelukohteeksi ja viedä maa-aluerekisteriin. Kaavoitusta edistää hyvin paljon se, että tämän hankkeen puitteissa laaditaan luonnokset.

  2. Tien vieressä voisi olla tiedotusalue. Siinä olisi tietoja hautausmaasta ja siitä jatketaan matkaa hautausmaa-alueen läpi muistomerkkialueelle, esim. rantatörmälle. 

  Kaupungin arkkitehtitoimistossa työskentelevä arkkitehti Angelika Pronitsheva

  tähdensi, että jatkoa ajatellen olisi tärkeätä selvittää heti aluksi hautausmaan sähköistysmahdollisuudet sekä parkkipaikan alue.

  Kaavoitusta varten tarvitaan luonnos ja on suoritettava mittaukset. Tärkeätä on myös tieto, mikä taho Viipurin hallinnosta vastaa hautausmaan/muistomerkin hoidosta jatkossa. 

  Arkkitehti Aleksandr Shver: alueen tulisi olla avara ja valoisa, aluskasvillisuuden lisäksi tulisi poistaa myös ylimääräinen puusto. Hautausmaalla voisi olla yksinkertaisia tauluja, joissa kerrotaan sinne haudatuista merkkihenkilöistä, jotka ovat tehneet paljon Viipurin kaupungin kehittämiseksi. Muistopuistolla tulisi olla kasvatuksellista merkitystä kaupungin nykyasukkaille. Nyt alue tuntuu heistä vieraalta. Ei tulisi unohtaa tien toisella puolella sijaitsevaa ortodoksisen hautausmaan aluetta. 1990-luvulla siihen suunniteltiin ortodoksista rukoushuonetta tai muistoristiä. Jos ortodoksinen kirkko voisi olla hankkeessa mukana, se voisi suunnitella muistomerkin sille alueelle. Uspenskin kirkko sijaitsi nimenomaan siinä. 

  Alla Matvijenko ehdotti, että Otsakorven hautapatsasta (naishahmo, punaista graniittia) voitaisiin käyttää hankkeen symbolina ja myös muistomerkkinä hautausmaalla. Patsaan alaosa on säilynyt, yläosa voidaan koota osista ja veistää uusi pää. 

 1. Käytännön toimet ja työleiri

  Neuvottelu Pyöreässä Tornissa 6.3.2007 klo 14.00 

  Työleiriin osallistuu 15 suomalaista ja 15 venäläistä. Suomalaisille majoitus Gerkon-hotelliin,

  2 hh mukavuuksin. Leiri jaetaan kahteen viikon kestävään jaksoon. Työpäivän pituus 7 tuntia (4 tuntia työtä – lounas – 3 tuntia työtä.) Kulttuuriohjelmaa iltaisin ja vapaapäivinä, joita on yksi per ryhmä. 

   Venäjän puolelta nähtävästi tulevat Herzenin opettajakorkeakoulun opiskelijat. 

  Lisäksi muutamana lauantaina järjestetään talkoot, joihin osallistuu suomalasia ja venäläisiä.

 • 5.5.2005 ensimmäiset talkoot, 30 suomalaista Lappeenrannasta

  Talkootyöt sekä leirin työt suunnittelee Marja Mikkola, toteutusta miettii Marja Mikkolan lisäksi Pertti Joenpolven vetämä talkootyöryhmä ja Viipurin kaupungin kunnostuslaitos. 

   Huhtikuun matkan aikana neuvotellaan tarkemmin työnjaosta Kunnostuslaitoksen kanssa.

   Lisäksi:

 • merkitään raivattavat alueet
 • spraymaalilla merkitään poistettavat puut
 • kepeillä merkitään vanhat käytävät

  Sovittava mm. roskien kuljetuksesta (kaupungin kunnostuslaitos), lahojen ja roskapuiden poistamisesta (lahot puut määrittelee kunnostuslaitoksen puutarhuri, Marja Mikkola merkitsee muut poistettavat puut, kunnostuslaitos poistaa ja kuljettaa ne pois). 

  Yhteenveto:

  1. Luonnokset

  Hautausmaa-käynnin ja saatujen arkistotietojen pohjalta suomalaiset maisema-arkkitehdit määrittelevät alustavasti kunnostettavat alueet sekä alueen, johon jatkossa tulisi muistomerkki (muistolehto), sekä laativat luonnokset.

  Täsmennetään huhtikuun matkan aikana (25.-26.4.).

  Harkitaan, tarvitaanko matkalle mukaan hautausmaa-puutarhureita. 

  II.        Kaavoitus:

  Hautausmaa-alueen rekisteröinti (kaavoitus) on juridinen toimenpide, joka antaa hautausmaalle muistomerkin statuksen.

  Kunnostuksen jälkeen se auttaa määrittelemään hoitotoimenpiteet ja niistä vastaavat tahot.

  Muistomerkkialueen jatkokunnostus voidaan myös sisällyttää valtion ohjelmiin ja hakea siltä pohjalta jatkorahoitusta Venäjältä.

  Suomen kannalta prosessin mallia voitaisiin hyödyntää muillakin luovutettujen alueiden hautausmailla. Yksikään niistä ei tiettävästi ole rekisteröity suojelukohteeksi, vaan karjalaseurat ovat solmineet juridisesti pätemättömät sopimuksen kunnanjohtajien kanssa.  

  (Tältä osin hanke on looginen jatko Karjalan Liiton vuonna 2004 käynnistämälle luovutettujen alueiden siviilihautausmaiden kartoitus- ja suojeluhankkeelle, jonka tarkoituksena on solmia valtioiden välinen sopimus siviilihautausmaiden suojelusta. On kartoitettu luovutetun alueen 300 suomalaista hautausmaata, joista 206 korttia karttoineen on käännetty venäjän kielelle. Nämä neljä nidettä on luovutettu Suomen opetusministeriölle jatkotoimenpiteitä varten.) 

  Mittaustyön tuloksena ArchiCAD-ohjelmassa toteutettu digitaalinen kartta-aineisto on tärkeä työväline suomalaisille maisema-arkkitehdeille. 

  Koska kaavoitukseen ei hankkeessa ole varsinaisesti osoitettu varoja, selvitetään ensin, mitä mahdollisuuksia siihen on tämän hankkeen puitteissa. 

   Maaliskuun puoleenväliin mennessä:

  Kaupungin arkkitehtitoimistossa työskentelevä arkkitehti Angelika Pronitsheva:

 1. määrittelee 1:2000 topografikartan perusteella koko hautausmaan alueen rajat, mukaan luettuna tien toisella puolella oleva alue
 2. selvittää ja ilmoittaa eri tarkkuuksilla suoritettujen mittausten hinnat (mm. puustolla tai ilman)
 3. selvittää ja ilmoittaa kaavoitusprosessin hinnan. Koska kaupunki on hankkeen osapuolena, pyritään käyttämään nimellishintoja.

  Saatujen tietojen pohjalta päätetään, ryhdytäänkö kaavoitustoimenpiteisiin. 

II. Tiedotustilaisuudet 
Viipurin kaupunki järjestää ennen talkootöitä tiedotustilaisuuksia, joissa kerrotaan hankkeesta sekä talkoista hautausmaalla. Zoja Fedosejeva.

III. Käsittely kaupungin rakennusneuvostossa

Suomalaisten maisema-arkkitehtien luonnokset käsitellään yhdessä venäläisten arkkitehtien kanssa kaupungin rakennusneuvostossa. Angelika Pronitsheva sopii asiasta pääarkkitehti Lihovidovin kanssa. Hankkeeseen perehtynyt arkkitehti Shver on kaupungin rakennusneuvoston jäsen. 

IV.  Viipurin-matka huhtikuussa

25.-26.4. tarkennetaan ja määritellään työt yhdessä Viipurin kunnostuslaitoksen kanssa.

(Marja Mikkola, Iivo Vänskä, Pertti Joenpolvi) 

 

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ETUSIVU - HANKE - HAUTAUSMAA - TAPAHTUMAT - TIETOMALLI - TIETOMALLINNUS

© MAISEMA-ARKKITEHTUURI IIVO VÄNSKÄ
vanska at maisema-arkkitehtuuri piste com